Анкета за Клиенти на ВизаМетрик


Безбедност на податоци: Вашите мислења и коментари се доста вредни за нас и ни помагаат за да ги подобриме нашите услуги. Вашите повратни информации се проверуваат одблиску од страна на нашиот Сектор за Квалитет и Задоволство на Клиенти. Вашите мислења се корисни за да подобри квалитетот на нашите услуги и не значат, во никој случај, дека може да влијаат врз вашето барање. Истите нема да се препратат на трети страни, освен на менаџментот на ВизаМетрик и персоналот на дипломатското претставништво, по потреба. Ви благодариме однапред за вашата подршка.