Комплетирање на Документи ( 920 мкд)

Во случај да недостигаат документи од вашето барање, вие може да придобиете од оваа услуга. Без да почекате пак за термин, ја имате можноста да го комплетирате вашето барање во рок од три дена.

За ова време, може да пратите документи кои не се потребни во оригинал преку емаил, и да ги оставите бараните оригинали во нашите канцеларии или да ги пратите по пошта.

Барањата на барателите кои се согласуваат да ја потпишат изјавата за недостиг на документи и кои не ги составуваат документите коишто фалат во рок од три дена, барањето ќе им биде предадено како такво во Конзулат.

Во случај на враќање на барањето од лицето кое не прифаќа поднесување на барање со недостиг на документи, тааксата на услугата на ВизаМетрик и таксата за комплетирање на документите што фалат нема да се рефундира.

Таксата за услугата за недостиг на документи може да ја најдете тука.

Забелешка : Ве молиме забележете дека оваа услуга не го гарантира правото за добивање виза или пак обработување на барањето за виза за побрзо време во амбасада.