Визаметрик Груп

Визаметрик е компанија којашто услужува Дипломатски Мисии со високо квалитетни недискрециони услуги за подршка поврзани за барања за Визи и други области ( како Конзуларни Улуги).

Визаметрик е единствена официјално овластена компанија од страна на Германското Министерство за Надворешни Работи како за да примаат барања за Визи во Северна Македонија.

Визаметрик Груп има обработено над 7.000.000 барања за виза за следните Влади : Република Италија, Федерална Република Германија, како и Република Чешка, со канцеларии во следниве држави:

 • Албанија
 • Азербејџан
 • Босна и Херцеговина
 • Ирска
 • Казакстан
 • Косово
 • Киргистан
 • Северна Македонија
 • Руска Федерација
 • Србија
 • Турција
 • Таџикистан
 • Украина
 • Соединетото Кралство
 • УзбекистанСертификати на квалитет

 • ISO 9001 (Квалитет на Услуга);
 • ISO 27001 (Безбедност на податоци);
 • ISO 14001 (животна средина);
 • ISO 23026 (Квалитет на веб страна);
 • ISO 27001 според сдандардите на Федералната Канцеларија за Безбедност на Податоците во Германија (BSI baseline-protection Grundschutz)