Ümumi məlumatlar

Konsulluqlar, Şengen vizası və təcrübə haqqında məlumat əldə edin.


Ərizənizden əvvəl

Ərizənizden əvvəl götürülən tədbirlər haqqında məlumat əldə edin.


Tətbiqi prosesi

Viza prosesi və Ərizə müddətində nə edəcəyini öyrənin.


Sənədlər

Ərizə üçün lazım olan bütün sənədlər haqqında məlumat.


Əlavə xidmətlər

VisaMetric tərəfindən verilən əlavə xidmətlər haqqında ümumi məlumat əldə edin.


Ərizənizdən sonra

Ərizənin nəticələri, rədd edilməsi və yanlış viza şəklində məlumat əldə edin.