Şirkətimizdəki fəaliyyətin idarə olunmasına daxildir: İşçiləri şirkətin məqsədlərinə uyəun rəhbərlik edilməsi, işlərin yerinə yetirilməsi və qiymətləndirilməsi və işçilərin inkişaf ehtiyaclarını müəyyənləşdirən bütün proseslər.