Fotokopiya, faks və çap xidmətləri

VisaMetric ofisində lazım olan bütün Fotokopiyalar edilə bilər.