Bizim kadr siyasətimiz;

  • Beynəlxalq fərqliliklərə hörmətlə yanaşırıq, müştəri və keyfiyyətə yönəldirik və komandanın ruhuna əsaslanan korporativ mədəniyyətimizi qorumaq və inkişaf etdirmək istəyirik.
  • İşçilərimizi səmərəli qiymətləndirərək biz həmişə əməliyyat, fərdi və korporativ fəaliyyətimizi artırmaq istəyirik.
  • İşçilərimizin bacarıq və qabiliyyətlərini daha da inkişaf etdirən və onların karyerasını və performansını yüksəldən resurslari təmin edirik.