Qiymətləndirmə sayəsində əməliyyatların inkişafı üçün təlim ehtiyacları mövcud proqramlar və təlimlər ilə müəyyən edilir və dəstəklənir. təzə işçilərimizin təlimlərini sürətləndirmək üçün ilk gündən başlayaraq inkişaf proqramlarını həyata keçiririk.