نظرسنجی متقاضیان ویزامتریک


حفاظت از اطلاعات : پیشنهادات و انتقادات شما برای ما ارزشمند است، زیرا این امکان را فراهم می آورد تا خدمات بهتری به شما ارائه دهیم. نظرات شما به دقت توسط بخش کیفیت کنترل و خدمات مشتریان بررسی می شود. نظر شما تنها برای بهبود کیفیت خدمات ما استفاده میشود و به هیچ وجه بر درخواست ویزای شما تاثیر نمی گذارد. نظرات شما در صورت لزوم ، تنها دراختیار مدیریت ویزامتریک و کارمندان نمایندگی دیپلماتیک قرار می گیرد و به اشخاص ثالث فرستاده نمی شود. قبلا از حمایت شما تشکر می کنیم.