نوامبر 2019

05
انتقال بخش  ویزای سفارت آلمان

بخش روادید ویزای سفارت آلمان از تاریخ 6 نوامبر 2019 میلادی معادل 15 آبان 1398 شمسی به مکان جدیدی انتقال خواهد یافت.

لطفا توجه فرمایید که ممکن است به دلیل این جابه جایی در زمان رسیدگی به فرآیند درخواست ویزای شما تاخیری وجود داشته باشد.

تلاش سفارت بر این است که هرچه سریعتر خدمات عادی خود را از سر بگیرد.

صمیمانه خواهشمندیم که از پرس و جو از ویزامتریک و بخش ویزا خودداری فرمایید.

اطلاعات تکمیلی در مورد امکان دسترسی به مکان جدید در صفحه اصلی www.teheran.diplo.de ارسال خواهد شد.