ژانویه 2020

28
کد جدید ویزا از 02.02.2020 وارد عمل می شود

تغییرات در شرایط درخواست ویزا از تاریخ 13 بهمن ماه 1398 به شرح ذیل اجرایی خواهد شد :

  •  از تاریخ 13 بهمن ماه 1398 متقاضیان می توانند 6 ماه قبل از سفر خود اقدام به درخواست ویزا نمایند ، قبلا این مدت 3 ماه قبل از سفر بود ، متقاضیان می بایست حداکثر 15 روز تقویمی قبل از شروع برنامه سفرشان برای درخواست ویزا اقدام کرده باشند .
  •  هزینه بررسی درخواست ویزا از 60 یورو به 80 یورو افزایش خواهد نمود ، این هزینه برای کودکان بین 6 تا 12 سال از 35 یورو به 40 یورو افزایش خواهد یافت .