نوامبر 2023

23
تغییر در نوبت دهی برای روادید در حوزه اقامت تحصیلی و پژوهشی (اقامت بلند مدت)

 

سامانه ی نوبت دهی جهت درخواست روادید برای اقامت تحصیلی و پژوهشی از تاریخ 2 آذر 1402 تغییر کرد. نوبت دهی برای اقامت های تحصیلی از این پس در دو مرحله انجام می گیرد:در مرحله ی نخست متقاضی در فهرست انتظار سفارت https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=tehe&realmId=22&categoryId=3105 نام نویسی کرده و ایمیل تاییدیه ی ثبت نام خود را دریافت خواهد کرد.نوبت دهی برای ارائه ی درخواست روادید متعاقبا از طریق شرکت ویزامتریک به اطلاع متقاضی خواهد رسید.تعیین وقت فقط بر اساس ترتیب زمانی ثبت نام شوندگان صورت می پذیرد. به محض آنکه نوبتتان فرا برسد, به صورت جداگانه و از طریق ایمیلی که از شرکت ویزامتریک دریافت می کنید, به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا عنایت داشته باشید که برای ثبت نام در فهرست انتظار سفارت , باید از پیش مبلغ رزرو را پرداخت کرده باشید. روزی که درخواست روادید خود را ارائه کنید,این هزینه به شما عودت داده خواهد شد. اطلاعات بیشتر در خصوص پرداخت مبلغ رزرو نوبت را در سایت ویزامتریک  https://www.visametric.com/iran/Germany/fa مطالعه نمایید.

متقاضیان در حوزه فرصت مطالعاتی / پژوهشی با پذیرش قطعی از یک موسسه ی تحقیقاتی و همچنین اعضای خانواده ی همراه و متقاضی که به طور همزمان مایل به درخواست روادید پیوست به خانواده هستند, از هم اکنون می توانند بدون تعیین وقت قبلی , درخواست خود را به ویزامتریک ارائه نمایند.