آگوست 2018

13
توضیح سفارت آلمان در ایران

ارائه درخواست روادید شنگن برای سفر شما به آلمان از این پس راحت تر خواهد شد

سفارت از تاریخ [02.09.2018] با شرکت خدماتی VISAMETRIC (شرکت رهیاب گذر آرتا) جهت مشتری مداری بیشتر و تسهیل ارائه درخواست روادید اقامت کوتاه مدت تا حداکثر 90 روز در آلمان (روادید شنگن)، همکاری خواهد کرد.

ویزامتریک (شرکت رهیاب گذر آرتا) از تاریخ [02.09.2018] درخواست های روادید شنگن را در مرکز درخواست روادید خود که زیر نظر سفارت فعالیت می کند، می پذیرد.

نشانی مرکز درخواست روادید ویزامتریک (شرکت رهیاب گذر آرتا) عبارت است از: تهران- خیابان وزرا، نبش خیابان 21، پلاک 137،ساختمان شیرازی، طبقه اول، تهران 15139

سفارت آلمان در تهران همچنان طبق روال گذشته درخواست شما را بررسی و در خصوص آن تصمیم گیری خواهد کرد. ویزامتریک (شرکت رهیاب گذر آرتا) عودت گذرنامه را برعهده خواهد داشت.

درخواست روادید ملی برای اقامت بلند مدت بیش از 90 روز در آلمان (به عنوان مثال برای تحصیلات دانشگاهی، کار و یا پیوست به خانواده) را می بایست همچنان و منحصراً نزد سفارت ارائه نمائید.

در صورتی که از سوی سفارت وقت ارائه درخواست روادید شنگن دریافت نموده اید، چه کار باید بکنید؟

در صورتی که از سوی سفارت تاریخ دقیق وقت ارائه درخواست روادید شنگن خود را دریافت نموده اید، لطفاً درخواست خود را در تاریخ و ساعت اعلام شده نزد بخش روادید سفارت آلمان ارائه دهید.

در صورتی که از طریق سایت اینترنتی سفارت نسبت به گرفتن وقت برای ارائه درخواست روادید شنگن اقدام نموده اید، اما هنوز وقتی به شما اعلام نشده است، چه کار باید بکنید؟

در صورتی که از طریق سایت اینترنتی سفارت نسبت به گرفتن وقت برای ارائه درخواست روادید شنگن اقدام نموده اید، اما هنوز وقتی به شما اعلام نشده است، ابتدا از سوی سفارت مطلع خواهید شد که درخواست وقت شما محول شده است و در ادامه از سوی ویزامتریک (شرکت رهیاب گذر آرتا) از وقت خود جهت مراجعه به مرکز درخواست روادید ویزامتریک مطلع خواهید شد. ویزامتریک (شرکت رهیاب گذر آرتا) وقت های مربوطه را به ترتیب ثبت درخواست وقت ارائه خواهد نمود.

از تاریخ [13.08.2018] گرفتن وقت برای روادید شنگن از طریق سایت اینترنتی سفارت آلمان در تهران دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

در صورتی که هنوز نسبت به گرفتن وقت جهت ارائه درخواست روادید شنگن اقدام ننموده اید، چه کار باید بکنید؟

لطفاً از تاریخ [14.08.2018] به بعد جهت گرفتن وقت برای ارائه درخواست روادید شنگن به ویزامتریک مراجعه نمائید.

VisaMetric Group