:توجه

از تاریخ 11/02/1398 امکان رزرو آنلاین قرار ملاقات از طریق سیستم وقت دهی شرکت ویزامتریک فراهم شده است ، از طریق تقویم سیستمی شما قادر خواهید بود روز و...

بیشتر بخوانید

سپتامبر 2019

03


درخواست شما برای ویزای شنگن جهت سفر به آلمان در آینده دوستانه تر و مشتری مدارانه تر خواهد بود

از تاریخ 1/5/2019 مطابق یا 11/2/1398 امکان قرار ملاقات آنلاین باتوجه به موجودبودن وقت از طریق سیستم قرار ملاقات ویزامتریک امکان پذیرخوادبود.با استفاده...

بیشتر بخوانید

می 2019

22


اطلاعات در مورد ویزای ترانزیت

متقاضيانى كه مايل به درخواست ويزاى ترانزيت مى باشند، بدون وقت قبلى مى توانند به دفتر ويزامتريك جهت ارائه مدارك مراجعه نمايند.  متذكر مى شويم و...

بیشتر بخوانید

آگوست 2018

29


افراد دارای معلولیت می توانند تاریخ و زمان قرار

ملاقات خود را در مرکز تماس برای ما گزارش دهند. ما آماده ارائه فضای پارکینگ در روز ملاقات و پشتیبانی در طول روند ویزا هستیم.

بیشتر بخوانید

آگوست 2018

29