اطلاعات در مورد دسته بندی ویزا با توجه به تخصیص قرار ملاقات

اطلاعات در مورد دسته بندی ویزا با توجه به تخصیص قرار ملاقات: لطفاً اطلاعات موجود در موارد مختلف ویزا که به شما مربوط است را با دقت بخوانید:...

بیشتر بخوانید

دسامبر 2021

06


از تاریخ 19 آبان سال 1400 برای دو دسته از روادید که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد تغییراتی در رابطه با قرارملاقات انها اعمال شده است:

متقاضیان گرامی   از تاریخ 19 آبان سال 1400 برای دو دسته از روادید که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد تغییراتی در رابطه با قرارملاقات...

بیشتر بخوانید

نوامبر 2021

10


مایلیم به این نکته اشاره کنیم که ترجمه اسنادی...

متقاضیان گرامی مایلیم به این نکته اشاره کنیم که ترجمه اسنادی که برای تصدیق یا تایید کپی ارائه و ثبت می شوند ، باید ق...

بیشتر بخوانید

نوامبر 2021

06


به اطلاع می رساند از تاریخ نهم مهرماه سال 1400 هزینه های مربوط به تایید و تصدیق مدارک تغییر نموده است ،...

متقاضیان گرامی ، به اطلاع می رساند از تاریخ نهم مهرماه سال 1400 هزینه های مربوط به تایید و تصدیق مدارک تغییر نموده است ، لطفا قبل از مراجعه به دفتر...

بیشتر بخوانید

اکتبر 2021

04


درخواست شما برای ویزای ملی دانشجویی جهت سفر به آلمان در آینده دوستانه تر و مشتری مدارانه تر خواهد بود

از تاریخ 24 مرداد ماه سال 1400 این امکان فراهم خواهد شد تا شما از طریق سیستم آنلاین وقت دهی ویزامتریک بر اساس تاریخ های موجود در روز و ساعت مشخص برای...

بیشتر بخوانید

آگوست 2021

12


به اطلاع می رساند هزینه رزرو قرار ملاقات برای تایید و تصدیق مدارک از تاریخ

متقاضیان گرامی به اطلاع می رساند هزینه رزرو قرار ملاقات برای تایید و تصدیق مدارک از تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1400 به مبلغ 3.000.000 ریال تغیی...

بیشتر بخوانید

آوریل 2021

26


کد جدید ویزا از 02.02.2020 وارد عمل می شود

تغییرات در شرایط درخواست ویزا از تاریخ 13 بهمن ماه 1398 به شرح ذیل اجرایی خواهد شد :  از تاریخ 13 بهمن ماه 1398 متقاضیان می توانند 6 ماه قب...

بیشتر بخوانید

ژانویه 2020

28


انتقال بخش  ویزای سفارت آلمان

بخش روادید ویزای سفارت آلمان از تاریخ 6 نوامبر 2019 میلادی معادل 15 آبان 1398 شمسی به مکان جدیدی انتقال خواهد یافت. لطفا توجه فرمایید که ممکن است ب...

بیشتر بخوانید

نوامبر 2019

05


:توجه

از تاریخ 11/02/1398 امکان رزرو آنلاین قرار ملاقات از طریق سیستم وقت دهی شرکت ویزامتریک فراهم شده است ، از طریق تقویم سیستمی شما قادر خواهید بود روز و...

بیشتر بخوانید

سپتامبر 2019

03