برای درخواست ویزا، شما نیاز به بیمه سلامت سفر برای کشورهای عضو شنگن دارید. این بیمه باید حداقل 30000 یورو را پوشش دهد. دربعضی موارد ممکن است پوشش بالاتری نیاز باشد. این بیمه را می توانید از ویزامتریک نیز تهیه کنید.

مزیت خرید بیمه از شعبات ویزامتریک:

  • زمان انتظار به حداقل می رسد.
  • پوشش دهی صحیح از 30000 یورور تا 100000 یورو
  • وجود برنامه های مخصوص برای برنامه های فوق العاده
  • پرداخت به ریال انجام می شود (بسته به سن و مدت اقامت متقاضی محاسبه می شود)


لطفا توجه داشته باشید چنانچه بیمه را از خارج از شعب ویزامتریک تهیه می کنید ، از مجوز و ثبت شرکت های بیمه مطمئن شوید

پرداخت به صورت ریالی طبق نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان صدور بیمه نامه صورت می گیرد. بیمه درمانی بینالمللی را میتوان در دفتر ویزامتریک خریداری کرد.

بیمه درمانی مسافرتی مورد قبول سفارت آلمان شرکت های زیر هستند:

- بیمه ایران

- بیمه سامان

- بیمه پاسارگاد

- بیمه پارسیان

- بیمه کوثر

- بیمه کارآفرین