برای گرفتن ویزا شما به بیمه سلامت مسافرتی در حوزه شنگن نیاز دارید. حداقل پوشش بیمه 30000 یورو است. در برخی موارد، ممکن است پوشش بیمه بیشتری مورد نیاز باشد. بیمه درمانی بین المللی در ویزامتریک قابل تهیه است.

  • زمان انتظار به حداقل می رسد.
  • پوشش بیمه از 30000 یورو تا 100000 یورو می باشد.
  • امکان دسترسی به طرح های ویژه برای افرادی که ورزش های سنگین انجام می دهند.
  • پرداخت به ریال به نرخ رسمی تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موعد صدور بیمه نامه.

توجه: برای جلوگیری از تقلب در هنگام ثبت نام بیمه نامه خارج از شرکت ویزامتریک، باید مستندات تایید اعتبار آژانس بیمه را بخوانید.