برای درخواست ویزا، شما نیاز به بیمه سلامت سفر برای کشورهای عضو شینگن دارید. این بیمه باید حداقل 30000 یورو را پوشش دهد. دربعضی موارد ممکن است پوشش بالاتری نیاز باشد. این بیمه را میتوانید از ویزامتریک نیز تهیه کنید.

مزیت خرید بیمه از شعبات ویزامتریک:

  • انتظارارا به حداقل میرساند.
  • پوشش دهی صحیح از 30000 یورور تا 100000 یورو
  • وجود برنامه های مخصوص برای برنامه های فوق العاده
  • پرداخت به ریال انجام میشود( بسته به سن و مدت اقامت متقاضی محاسبه میشود)


لطفا توجه داشته باشید چنانچه بیمه را از خارج از شعب ویزامتریک تهیه میکنید ، از مجوز و ثبت شرکتهای بیمه مطمئن شوید