سیستم اطلاعات ویزا (VIS)

سیستم VIS این امکان را برای کشورهای عضو شنگن فراهم می کند تا اطلاعات ویزا را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این هدف در جهت ساده سازی روند صدور روادید و همچنین تسهیل مراحل کنترل مرزی در مرزهای خارجی و بهبود امنیت متقاضیان می باشد.

سیستم اطلاع رسانی VIS در 13 اکتبر 2011 اعمال شده و به طور مداوم توسط مراکز ویزاهای مختلف کشورهای عضو شنگن تصویب گردید.

نمایندگی های دیپلماتیک آلمان در ایران در 13 ژانویه 2013 با پایگاه مرکزی VIS مرتبط شدند، از آن به بعد متقاضیان باید اثر انگشت خود را ضبط کنند.

پس از تصویب سیستم VIS:

  • متقاضیان باید اولین درخواست خود را به صورت شخصی ارسال کنند تا اطلاعات بیومتریک آنها شامل اثر انگشت 10 انگشت و یک عکس، ثبت شود.
  • اطلاعات بیومتریک فوق در پایگاه اطلاعات VIS ذخیره می شود و به مدت پنج سال قابل دسترسی است. به این معنا که نیازی نیست متقاضیان بعد از اولین بار آن را اعمال کنند.
  • هنگام ورود به منطقه شنگن، مقامات کنترل مرزی می توانند با استفاده از سیستم VIS هویت مسافران را چک کنند.

در موارد زیر ثبت اثر انگشت نیازی نیست:

  • کودکان زیر 12 سال
  • کسانی که به دلیل مشکل جسمانی در انگشتان، ثبت اثر انگشت آنها غیر ممکن است.
  • رییس جمهور یا اعضای دولت ملی شامل همسر و اعضای هیئت آنها، زمانی که رسما توسط دولت های یکی از اعضای ایالت یا توسط سازمان بین المللی دعوت شده اند.

حضور شخصیت اجباری است، مگر آنکه اثر انگشت از طریق سفارت آلمان یا هر کشور دیگر شنگن ثبت شده باشد. متقاضیان باید یک قرار ملاقات برای ارسال درخواست خود رزرو کنند.