گروه ویزامتریک ، تنها مرکز ارائه دهنده خدمات با کیفیت بالا در خصوص درخواست های ویزا و سایر موارد ( از جمله خدمات کنسولی ) می با شد.

شرکت ویزامتریک در تهران ، کارگزار رسمی سفارت آلمان و ایتالیا و مرکز دریافت مدارک ویزا در ایران است .

گروه ویزامتریک ، بیش از 7.000.000 درخواست ویزا برای دولت هایی از جمله جمهوری ایتالیا ، جمهوری فدرال آلمان ، جمهوری چک و کشور های ذکر شده در ذیل را پردازش نموده است .

 • آلبانی
 • آذربایجان
 • بوسنی و هرزگوین
 • ایرلند
 • قزاقستان
 • کوزوو
 • قرقیزستان
 • شمال کشور مقدونیه
 • جمهوری روسیه
 • صربستان
 • ترکیه
 • تاجیکستان
 • اوکراین
 • انگلستان
 • ازبکستان

گواهینامه های استاندارد :

 • ISO 9001 ( کیفیت خدمات )
 • ISO 27001 (Information Security ( اطلاعات امنیتی )
 • ISO 14001 (Environmental ( محیط زیست )
 • ISO 23026 (Website quality) ( کیفیت وبسایت )
 • ISO 27001 based on standards from the Federal Office for Information Security of Germany (BSI baseline-protection Grundschutz) ( تابع استاندارد های جمهوری فدرال آلمان و اطلاعات امنیتی آلمان )