شرکت ویزامتریک بر ارائه ماموریت های دیپلماتیک با خدمات پشتیبانی غیر اختیاری
با کیفیت بالا مرتبط با برنامه های ویزا و سایر زمینه ها (مانند خدمات کنسولی)
تمرکز دارد.

شرکت ویزامتریک ("Visametric Vize Hiz. ve Dan. Dış Tic. A.S." ) (ثبت شده در
کشور ترکیه ) سرمایه گذاری مشترکی با شرکت آی دی تا ("iDATA Danışmanlık Ve
Hizmet Diş Tic. A.Ş") ( ثبت شده در کشور ترکیه ) و شرکت وی ام اس (("VMS
Investments"(ثبت شده در کشور امارات متحده عربی ) دارد . شرکت های آی دی تا و
وی ام اس توسط شهروندان ایتالیایی و استرالیایی اداره می شوند .

گروه ویزامتریک تا کنون بیش از ده میلیون درخواست ویزا برای کشورهای ذیر
پردازش کرده است : جمهوری ایتالیا، جمهوری فدرال آلمان، جمهوری استونی، جمهوری
کره، جمهوری مالت*، جمهوری پرتغال*، جمهوری اسلوونی*، پادشاهی بلژیک *، دوک
نشین بزرگ لوکزامبورگ*، پادشاهی هلند*، جمهوری اتریش*، پادشاهی سوئد*، جمهوری
یونان*، پادشاهی نروژ*، جمهوری فرانسه*، پادشاهی اسپانیا*، جمهوری فنلاند*،
جمهوری لتونی* ( از طریق هیئت های منتخب دیپلماتیک ایتالیایی و یا آلمانی ) .

ویزامتریک در 16 کشور فعالیت دارد .

گواهینامه های کیفیت

  • ایزو 9001 (کیفیت خدمات)
  • ایزو 27001 (امنیت اطلاعات)
  • ایزو 14001 (محیط زیست)