خدمات اطلاع رسانی

به محض بازگشت گذرنامه شما از کنسولگری به شرکت ویزامتریک به یکی از روش های زیر به شما اطلاع رسانی خواهد شد:

  • پیام کوتاه (هر پیامک 1 یورو)
  • ایمیل (رایگان)
  • تلفن (هر تماس 3 یورو)

در صورتی که سرویس پیامک تبلیغاتی شما مسدود باشد، نمی توانید از این سرویس استفاده کنید.