قبل از ثبت نام:

  1. تمام مدارک لازم برای درخواستتان را جمع آوری کنید. اطلاعات بیشتر برای مدارک موردنیاز را دراینجا میتوانید پیدا کنید.
  2. پرداخت هزینه ثبت نام جهت درخواست ویزای شنگن.
  3. وقت ملاقاتتان را آنلاین درخواست دهید. لطفا اینجارا کلیک کنید.
  4. برای دیدن وقت خود ، یا پرکردن فرم پشتیبانی ، لطفا اینجارا کلیک کنید.
  5. درتاریخ قرار ملاقات به شعبه ویزامتریک مراجعه کنید. برای اطلاعات مربوط به ساعات کاری و آدرس شعبات اینجاراکلیک کنید.

ی مراحل درخواست:

  1. تایید مدارک و انگشت نگاری درشعبه ویزامتریک انجام میگیرد. مدارک از آنجا به سفارت فرستاده میشود. اطلاعات بیشتر درمورد انگشت نگاری را در اینجا پیداکنید.
  2. فراموش نکنید از سرویسههای ما هم میتوانید استفاده کنید. دراینجا شما میتوانید خدمات اضافی مارا که درشعبه ارائه میگردد را مرورکنید.

بعداز ارائه مدارک:

  1. شما میتوانید درخواستتان را در وبسایت چک کنید، لطفا اینجارا کلیک کنید.
  2. وقتی که مراحل به پایان رسید، میتوانید پاسپورتتان را با ارائه کارت شناسائی دریافت کنید.چنانچه درخواست دارید تا پاسپورتتان با پست برای شما ارسال گردد، لطفا اینجارا کلیک کنید.

ویزای شنگن اجازه سفر در محدوده شنگن را تا 90 روز میدهد. طبق قوانین ویزای شنگن، شما از کشوری تقاضای شنگن میکنید که سفر اول شما خواهد بود یا بیشترین اقامت را در این کشور خواهیدداشت. چنانچه مقصد اصلی حوزه دیگری از شنگن میباشد باید مدارک خودرا به آن حوزه ارائه دهید.