اگر قرار ملاقات خود را یک بار رزرو کرده اید. شما می توانید با پیروی از مراحل زیر آن را تغییر دهید

  • نمایش قرار ملاقات
  • تغییر تاریخ و زمان قرار ملاقات

قرار ملاقات خود را تغییر دهید

آیا درباره سیستم وقت دهی سوالی دارید؟

برای فرم تماس با ما اینجا را کلیک نمایید