امنیت

دستورالعمل های امنیتی زیر باید توسط متقاضیانی که به دفاتر ویزامتریک مراجعه می کنند رعایت شوند. متقاضیان ویزا بر طبق الزامات امنیتی نمایندگی های دیپلماتیک نمی توانند از موارد زیر در دفاتر ویزامتریک استفاده کرده یا آن ها را همراه داشته باشند.

 • استفاده از تلفن همراه مجاز نمی باشد، ازجمله برای عکس برداری و ضبط صدا و تصویر.
 • تمامی مواد قابل اشتعال و اشیای نوک تیز؛
 • سلاح، یا اشیای مشابه سلاح یا مواد منفجره؛
 • حیوانات (به دلیل واکنش های آلرژیک بالقوه)؛
 • پاکت ها یا بسته های مهر و موم شده؛
 • خوردنی و آشامیدنی؛
 • کیف یا چمدان بزرگ تر از چمدان اندازه کابین؛

این فهرست شامل موارد فوق الذکر بوده اما محدود به آن نمی شود:

 • محافظان و کارمندان اداری مجاز هستند از ورود افراد و یا اشیای مشکوک ذکر نشده در فهرست بالا به دفتر ویزامتریک جلوگیری کنند. گارد امنیتی مجاز به بررسی کیف ها در هر مرحله از روند درخواست ویزا می باشد.
 • به دلایل امنیتی، دوستان، بستگان یا همراهان متقاضیان ویزا نمی توانند به مرکز درخواست وارد شوند (تنها متقاضی یا شخص درخواست کننده از طرف متقاضی می تواند به دفتر ویزامتریک وارد شود). تنها یک نفر می تواند به عنوان همراه متقاضیان معلول جسمی و یا بی سواد پذیرفته شود.
 • متقاضیان مجاز به ورود به سایر بخش های دفتر ویزامتریک مانند بخش کارکنان، توالت ها و غیره نیستند؛
 • دفتر ویزامتریک هیچ مکان مشخصی برای نگهداری موارد ذکر شده در بالا ارائه نمی کند. از متقاضیان درخواست می شود که قبل از ورود به مراکز درخواست ویزامتریک، راه های جایگزین برای نگهداری این اقلام پیدا کنند.
 • دفاتر ویزامتریک توسط دوربین های 7/24 تحت نظارت امنیتی ما کنترل می شوند.

حفظ حریم و اطلاعات شخصی

حفظ حریم و اطلاعات شخصی دربردارنده موارد زیر است:

 • چه نوع اطلاعات شخصی توسط ویزامتریک از طریق وب سایت، هر برنامه کاربردی وب موبایل که ممکن است در آینده معرفی شوند جمع آوری می شود؛
 • اهداف و چگونگی استفاده از اطلاعات شخصی شما چیست؛
 • ویزامتریک با چه کسی این اطلاعات شخصی را به اشتراک می گذارد؛
 • چه نوع اقداماتی در ارتباط با امنیت اطلاعات شخصی صورت گرفته است؛
 • حقوق شما در مورد اطلاعات شخصی پردازش شده توسط ویزامتریک چیست و چگونه شما می توانید این حقوق را دنبال کنید؛
 • مدت زمان ذخیره اطلاعات شخصی شما چقدر است؛
 • اطلاعات مربوط به مسائل محرمانه

در این راستا گروه ویزامتریک اعلام می کند که اطلاعات شخصی متقاضی منتشر، نمایش، اجاره، و فروخته نخواهد شد مگر اینکه شرکت از لحاظ قانونی مجبور به افشای آنها به حکم دادگاه یا هر اقدام قانونی دیگری باشد؛ تمامی اطلاعات شخصی با توجه به اهمیت آن ذخیره می گردد.

اطلاعات مربوط به حفاظت از داده های شخصی
ما، در ویزامتریک، بیشترین حساسیت را برای حفظ اطلاعات شخصی شما قائل هستیم. بدین معنی، اهمیت بسیاری نیز برای روند بررسی و ذخیره سازی اطلاعات شخصی افراد مرتبط با ویزامتریک قائلیم، به ویژه تمامی متقاضیان که از خدمات مربوط با قانون حفاظت از اطلاعات شخصی بهره مند هستند. ما اطلاعات شخصی شما را براساس "پایش اطلاعات" و به نحوی که توسط قانون و در چارچوب محدودیت های درج شده در مقررات توضیح داده شده، بررسی می کنیم.

1. جمع آوری و بررسی اطلاعات شخصی

باتوجه به خدمات ارائه شده توسط ویزامتریک ممکن است اطلاعات دریافتی ما از شما متفاوت باشد. ممکن است به صورت شفاهی، فرم دست نویس یا به صورت الکترونیک، از طریق واحد ها و دفاتر، وب سایت، رسانه های اجتماعی، برنامه های کاربردی موبایل و ابزارهای مشابهی که در آینده ممکن است معرفی شوند، جمع آوری شوند. امکان دارد اطلاعات شخصی شما
تا زمانی که از خدمات ارائه شده توسط ویزامتریک بهره مند می شوید، ایجاد، به روزرسانی و پردازش شوند.
علاوه بر این، هنگامی که شما از مرکز تماس ما یا صفحه وب سایت به منظور بهره مندی از خدمات ویزامتریک استفاده می کنید، یا از دفاتر ویزامتریک یا وب سایت ما بازدید می نمایید، و نیز در سازمان های ایجاد شده توسط ویزامتریک حضور پیدا می کنید، اطلاعات شخصی شما ممکن است پردازش شود.
اطلاعات شخصی جمع آوری شده شما، در چارچوب شرایط حفظ حریم شخصی و اهداف مندرج در قانون توسط ویزامتریک و برای حصول اطمینان از بهره مندی شما از خدمات ارائه شده درارتباط با سیاست های تجاری ویزامتریک پردازش می گردد.

2. اطلاعات شخصی جمع آوری و پردازش شده

اصطلاح "اطلاعات شخصی" چنان که درسیاست گذاری شرکت به معنای اطلاعاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شهرت، اطلاعات مربوط به تولد، ملیت، شماره پاسپورت، اطلاعات انقضای پاسپورت، کد پستی، تاریخ رفت و برگشت پرواز، تلفن ثابت، تلفن همراه، آدرس ایمیل، آدرس محل سکونت است که برای تعیین هویت شما استفاده می گردد. ویزامتریک حق درخواست .اطلاعات بیشتر به منظور پاسخگویی به سوالات و شبهات سفارت و کنسولگری کشورهای مربوطه را دارد

3. به چه کسی و به چه منظوری اطلاعات شخصی پردازش شده ممکن است منتقل شوند؟

اطلاعات شخصی جمع آوری شده ممکن است به شرکای تجاری ما، تامین کنندگان، آژانس ها، مدیران ویزامتریک، سهامداران شرکت و موسسات دولتی مجاز قانونی برای انجام امور ضروری و به منظور حصول اطمینان از بهره مندی شما از خدمات ارائه شده توسط ویزامتریک، در چارچوب شرایط حفظ حریم شخصی و اهداف مندرج در قانون درارتباط با سیاست های .تجاری شرکت پردازش می گردد

4. روش و دلایل قانونی جمع آوری اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی شما از طریق رسانه های گفتاری، نوشتاری یا الکترونیکی جمع آوری و در چارچوب شرایط حفظ حریم شخصی و اهداف مندرج در قانون توسط ویزامتریک و .برای حصول اطمینان از بهره مندی شما از خدمات ارائه شد درارتباط با سیاست های تجاری ویزامتریک پردازش می گردد.

5. ذخیره سازی اطلاعات

اطلاعات شخصی جمع آوری شده به صورت گفتاری، فرم دست نویس یا رسانه های اجتماعی، از طریق واحد ها و دفاتر ویزامتریک، وب سایت، و روش هایی که در آینده ارائه می شوند باید تنها برای مدت زمان مشخصی که در قوانین مربوطه وجود دارد، با هدف پردازش اطلاعات ذخیره شوند. اطلاعات ذخیره شده باید بعد ازپایان روند پردازش حذف و غیرقابل شناسایی می شوند

6. اقدامات مربوط به حفظ اطلاعات شخصی

ویزامتریک دربرابر تمام اقدامات فنی و اداری مورد نیاز برای سلب دسترسی غیر مجاز و غیرقانونی به اطلاعات شخصی جمع آوری شده پاسخگوست، من جمله از بین رفتن اطلاعات، سوء استفاده، افشا و تغییر غیرمجاز اطلاعات متقاضیان و همه اشخاص حقوقی که اطلاعات شخصی آن ها توسط ویزامتریک پردازش می شود. ویزامتریک مسئولیتی دربرابر آسیب های رخداده به اطلاعات بر اثر تخریب شدید سرورها، ازقبیل شرایطی نظیر حمله غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی سایبری، خراب شدن سیستم ضبط داده ها، و فجایعی مانند زمین لرزه، سیل، آتش سوزی و غیره ندارد، به رغم این که تمامی اقدامات قانونی مربوط به حفظ اطلاعات شخصی در نظر گرفته شده است

7. نگهداری اطلاعات شخصی دقیق و به روز رسانی شده

ویزامتریک مسئول حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان می باشد، که دقیق و به روز رسانی شده جمع آوری گردیده است. مسئولیت ما ناشی از این است که تمام مدارک شخصی که شما به صورت کلامی، فرم دست نویس یا به صورت الکترونیکی از طریق واحد ها و دفاتر ویزامتریک، وب سایت، رسانه های اجتماعی، اپلیکیشن های موبایل که ممکن است در آینده معرفی شوند، باید توسط شما ایجاد شده باشند. شما می توانید از طریق رسانه های الکترونیکی تغییرات و اصلاحات اطلاعات شخصی تان را که دراختیار ویزامتریک قرارداده اید، مطلع شوید

8. اصلاحات صورت گرفته در سیاست حفظ اطلاعات شخصی

ویزامتریک همواره حق انجام هر گونه اصلاحات را در زمینه سیاست های حفظ حریم شخصی برای خود محفوظ می دارد. اصلاحات صورت گرفته در این سیاست ها به روز رسانی شده، و باید به فوریت و به محض انتشار در وب سایت ویزامتریک اعلام شود. به این منظور، پیشنهاد می شود که هر شخصی که اطلاعات شخصی اش توسط ویزامتریک پردازش می شود -به ویژه متقاضیان- نسبت به مرور دوره ای اطلاعات به روزرسانی شده اقدام نمایند.

9. قانون قابل اجرا، مراجع قانونی و ادارات ذی صلاح

سیاست های حفظ حریم شخصی براساس قوانین ایران است. برای رسیدگی به همه انواع اختلافاتی که ممکن است ناشی از اجرای سیاست باشد، دادگاه های مدنی و ادارات انتظامی تهران صلاحیت دارند.

گروه ویزامتریک