به منظور ارائه خدمات ضروری به شما بخش های کنترل کیفیت و خدمات مشتریان ویزامتریک، تمهیدات زیر را در نظر می گیرند؛

  • ما پیشنهادات و انتقادات مشتریان را جمع آوری می کنیم.
  • تمامی نظرات به مسئولین بخش های مربوطه ارسال می شوند و با توجه درخواست ها، اصلاحاتی برای بهبود خدمات انجام می گردد.
  • نتایج به دست آمده از نظرات پیشنهادی مشتریان را به اشتراک می گذاریم. بخش کنترل کیفیت و خدمات مشتریان، به ما در بهبود سطح رضایت مندی و کیفیت خدمات کمک می کند.

شکایات نه تنها توسط این بخش بررسی می شوند، بلکه با مدیریت نیز به اشتراک گذاشته می شوند. به منظور به اشتراک گذاشتن نظرات، پیشنهادات و ایده ها با بخش کیفیت کنترل و خدمات مشتریان، شما می توانید ایمیلی به بخش "پیشنهادات و درخواست ها" (İ[email protected]) ی وب سایت ارسال نمایید. همچنین می توانید فرم ارزیابی مشتریان را در یکی از شعب وابسته به ما پر کنید یا تماس بگیرید و یا یک ملاقات مستقیم با یک نماینده بخش کنترل کیفیت و خدمات مشتریان درخواست کنید.

نظرسنجی متقاضیان ویزامتریک


چنانچه به مورد مشکوکی مانند تقلب، رشوه و یا تبعیض برخوردکردید لطفا به مدیریت گزارش دهید.ایمیلهای شما به "[email protected]'' توسط بخش مسئول رسیدگی خواهدشد.لطفا توجه داشته باشید سوالاتی از قبیل روند ویزا، موقعیت فرآیند ، لیست مدارک در اینجا بررسی نخواهدشد.