مقاضی محترم اگر می خواهید بدون مراجعه به دفتر ما پرونده شما دریافت و رسیدگی گردد این امکان جهت درخواست ویزای شنگن و ویزای ملی هم اکنون برای شما فراهم شده است .

در این خدمات ، هر متقاضی می تواند مدارک مورد نیاز را از طریق پست برای ما ارسال نماید.

در این خدمات ، هر متقاضی می تواند مدارک مورد نیاز را از طریق پست برای ما ارسال نماید.

مبلغ 235 یورو جهت خدمات mobile (این مبلغ به ازای هر نفر ؛ علاوه بر هزینه های درخواست ویزا که در ادامه به آن ها اشاره گردیده است ، دریافت می گردد )

  • مبلغ 80 یورو جهت خدمات سفارت ( برای ویزای شنگن )
  • مبلغ 75 یورو جهت خدمات سفارت ( برای ویزای ملی )
  • مبلغ 29.4 یورو جهت خدمات ویزامتریک برای انواع درخواست ویزا

خدمات اضافی به شرح ذیل می باشد:

- پست رایگان

- پیامک رایگان

- کپی مدارک رایگان

- سایر خدمات از قبیل عکس، بیمه ، پر کردن فرم و ... مطابق تعرفه سایت و بر اساس نیاز پرونده شما در روز قرار ملاقات به صورت ریالی و یا یورویی دریافت می گردد.