قوانین تعطیلات برای سال 2019 وقتی شعبه های ویزامتریک و سفارت بسته میباشند

لطفا توجه داشته باشید روزهایئ که سفارت و شعبه های ویزامتریک بسته میباشند ممکن است تغییرکند.

تعطیلات رسمی و روزهای بسته بودن نمایندگی های دیپلماتیک آلمان
 • 01.01.2019

 • 11.02.2019

 • 20.03.2019

 • 21.03.2019

 • 02.04.2019

 • 21.04.2019

 • 30.05.2019

 • 09.06.2019

 • 10.06.2019

 • 10.09.2019

 • 03.10.2019

 • 24.12.2019

 • 25.12.2019

 • 26.12.2019

 • 31.12.2019

سال نو


روز پیروزی انقلاب


روز ملی شدن نفت


نوروز


13 فروردین روز طبیعت


عید پاک یکشنبه


عروج حضرت مسیح


عید کریسمس


عید پنجاهه (Whit Sunday and Whit Monday /Pingsten)


روز عاشورا


روز وحدت آلمان


شب کریسمس


1. آغاز سال نو میلادی


2.آغاز سال نو میلادی


شب سال نو