قوانین تعطیلات برای سال 2022 وقتی شعبه های ویزامتریک و سفارت بسته میباشند

لطفا توجه فرمایید که روزهای تعطیل مرکز پذیرش ویزامتریک و نمایندگی دیپلماتیک آلمان در خارج از کشور ممکن است متفاوت باشد.

قوانین تعطیلات برای سال 2022 وقتی شعبه های ویزامتریک و سفارت بسته میباشن ویزامتریک سفارت آلمان
1400/12/29 روز ملی شدن نفت تعطیل تعطیل
1401/01/01 نوروز تعطیل تعطیل
1401/01/02 نوروز تعطیل باز
1401/01/03 نوروز تعطیل باز
1401/01/04 نوروز تعطیل باز
1401/01/28 عید پاک تعطیل تعطیل
1401/02/12 عید فطر تعطیل باز
1401/02/13 عید فطر تعطیل باز
1401/03/05 عید مذهبی آلمانی باز تعطیل
1401/03/15 قیام خونین خرداد 15 و عید مذهبی آلمانی باز تعطیل
1401/03/16 عید مذهبی آلمانی تعطیل تعطیل
1401/05/17 روز عاشورا (شیعه) تعطیل تعطیل
1401/07/03 رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) تعطیل باز
1401/07/05 شهادت امام رضا (ع) تعطیل باز
1401/07/11 روز اتحاد آلمان تعطیل تعطیل
1401/10/04 کریسمس تعطیل تعطیل
1401/10/05 کریسمس تعطیل تعطیل