تایید و تصدیق مدارک

اطلاعات کلی در خصوص فرایند تایید کپی و تصدیق قانونی مدارک را می توانید در لینک ذیل مشاهده نمایید.

هزینه ها در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.

هزینه های سفارت

تصدیق مدارک

مدارک عمومی

شناسنامه، اثبات تجرد، طلاق نامه، سند ازدواج، گواهی فوت

25 یورو

تمامی مدارک دیگر از قبیل:

سند ملکی، جواز کسب، کارت ملی، رضایتنامه ازدواج، کارت شناسایی نظام پزشکی، دیپلم دبیرستانی، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهینامه رانندگی، وکالت نامه رسمی از قبیا وکالت تام و یا مبایعه نامه و ...

45 یورو

موارد خاص:

تایید گواهی فوت برای کسانی که قبل از فوت توسط یک نهاد آلمانی بازنشسته شده بودند رایگان است.

تایید کپی ها

اسناد به زبان آلمانی و یا به زبان خارجی دیگر با حروف لاتین

از 1 الی 10 صفحه 10 یورو

به ازای هر صفحه اضافی +1 یورو

اسناد به زبان خارجی دیگر بدون حروف لاتین

از 1 الی 10 صفحه 15 یورو

به ازای هر صفحه اضافی +1.5 یورو

موارد خاص:

برای دانشجویانی که در آلمان تحصیل می کنند و دانشجویانی که قصد اخذ پذیرش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بدون قرارداد کاری در آلمان را دارند:

بابت هر مدرک قابل استناد جهت تقاضای اخذ پذیرش و یا تحصیل یک سری کپی رایگان می باشد.

تا سقف پنج سری کپی رایگان محاسبه می گردد.

توجه:

- در صورتیکه پذیرش قطعی باشد ( با ارایه مدرکی دال بر اینکه پذیرش قطعی و تایید شده است ) تنها دو سری از مدارک رایگان محاسبه میگردد.

- برای دارندگان بورس DAAD تا هفت سری کپی رایگان محاسبه میگردد.

- هزینه تایید کپی برای بازنشستگانی که قصد انجام امور بازنشستگی را دارند رایگان میباشد.

جهت انجام تایید کپی ها جهت مقاصد دیگر هزینه ها برای این اشخاص به صورت عادی محاسبه میگردد.

توجه:

هزینه ها تنها به صورت اسکناس یورو دریافت می گردد که بطور معمول به علت محدودیت اسکناس ها ی موجود گرد میشود. بطور مثال هزینه 12 صفحه مدرک زبان آلمانی جهت تایید کپی برابر با 12 یورو است که پس از گرد شدن 15 یورو بایستی پرداخت گردد.

شرکت ویزا متریک خدمات تهیه کپی ها از مدارک را نیز ارایه می دهد که هزینه برای هر صفحه 30 سنت تعیین گردیده که در هنگام تسویه حساب اخذ می گردد.

لطفا به خاطر داشته باشید :

اگر مایل هستید کپی مدارک تصدیق شده شما توسط سفارت آلمان تایید و برابر اصل گردد ، به ازای هر صفحه مبلغ 0.5 یورو علاوه بر هزینه خدمات کپی برابر اصل می بایست پرداخت نمایید .

هزینه های خدمات ویزا متریک

تصدیق مدارک

8 یورو

کپی برابر اصل

8 یورو

هزینه هایی که در بالا ذکر شده جهت انجام خدمات بوده و قابل استرداد نمی باشد.