تایید و تصدیق مدارک

اطلاعات کلی در خصوص فرایند تایید کپی و تصدیق قانونی مدارک را می توانید در لینک ذیل مشاهده نمایید.
هزینه ها در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.

برای دریافت وقت ملاقات برای قانونی شدن، باید در لیست انتظار قرار ملاقات سفارت ثبت نام کنید. لطفا در لینک زیر ثبت نام کنید. لینک.

هزینه های سفارت

تصدیق مدارک

برای کلیه مدارک

30 یورو

موارد خاص:

تایید گواهی فوت برای کسانی که قبل از فوت توسط یک نهاد آلمانی بازنشسته شده بودند رایگان است.
نکته : هزینه تصدیق مدارک برای متقاضیان یا دانشجویان در آلمان در صورت ارائه ایمیل و مکاتبات رسمی با دانشگاه ها ، کالج ها یا سایر نهاد های مرتبط تا سقف 5 سری رایگان خواهد بود خواهد بود . در صورتی که سه مکاتبه ارائه شود فقط سه مورد رایگان انجام می پذیرد .
در صورت ارائه پذیرش از دانشگاه ها یا موسسات معتبر عالی آلمان تنها یک مورد به صورت رایگان انجام خواهد پذیرفت

تایید کپی ها

برای کلیه مدارک

25 یورو

موارد خاص:

برای دانشجویانی که در آلمان تحصیل می کنند و دانشجویانی که قصد اخذ پذیرش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بدون قرارداد کاری در آلمان را دارند:
- هزینه تایید کپی ها برای متقاضیان یا دانشجویان در آلمان در صورت ارائه ایمیل و مکاتبات رسمی با دانشگاه ها ، کالج ها یا سایر نهاد های مرتبط تا سقف 5 سری رایگان خواهد بود. در صورتی که سه مکاتبه ارائه شود فقط سه مورد رایگان انجام می پذیرد .
- در صورتیکه پذیرش قطعی باشد ( با ارایه مدرکی دال بر اینکه پذیرش قطعی و تایید شده است ) تنها دو سری از مدارک رایگان محاسبه میگردد.
- برای دارندگان بورس DAAD تا دو سری اضافه تر کپی رایگان محاسبه میگردد.
- هزینه تایید کپی برای بازنشستگانی که قصد انجام امور بازنشستگی را دارند رایگان میباشد.
جهت انجام تایید کپی ها جهت مقاصد دیگر هزینه ها برای این اشخاص به صورت عادی محاسبه میگردد.
توجه:
هزینه ها تنها به صورت اسکناس یورو دریافت می گردد که بطور معمول به علت محدودیت اسکناس ها ی موجود گرد میشود.
شرکت ویزا متریک خدمات تهیه کپی ها از مدارک را نیز ارایه می دهد که هزینه برای هر صفحه 30 سنت تعیین گردیده که در هنگام تسویه حساب اخذ می گردد.

هزینه های خدمات ویزا متریک

تصدیق مدارک

8 یورو

کپی برابر اصل

11 یورو

هزینه هایی که در بالا ذکر شده جهت انجام خدمات بوده و قابل استرداد نمی باشد.