زمان دریافت مدارک تا برگشت پاسپورت به ویزامتریک سه هفته میباشد.
چنانچه برنامه سفر برای این دوران دارید، مدارک بدون پاسپورت دریافت میگردد.مدارک مربوط به سفر مانند بلیط هواپیما،.
رزرو هتل ، دعوتنامه و غیره باید درروز قرار ملاقات ارائه گردد.

بعداز مراجعه از سفر پاسپورت باید فورا به ویزامتریک عودت داده شود. بعداز عودت پاسپورت ، باید زمان انتظار برای

بازگشت پاسپورت از سفارت همان 14 روز کاری درنظرگرفته شود.


تصمیم درمورد رد یا قبول ویزا با سفارت میباشد.

توجه: داشته باشید سفارت ممکن است مدارک اضافه تر یا کسری مدارک را با ایمیل درخواست کند.
بنابراین لطفا بعداز ارائه مدارک ایمیل خودراهمیشه چک کنید.

پیگیری توسط متقاضی