چنانچه در این زمان قصد سفر به خارج از کشورداشته باشید، درخواست شما بدون تحویل گذرنامه قابل پذیرش می باشد.

مدارک مربوطه، از جمله بلیط پرواز، رزرو هتل، دعوت نامه و غیره باید هنگام درخواست ویزا ارائه گردد.

گذرنامه باید بلافاصله پس از بازگشت از سفر به مرکز ویزا تحویل داده شود. پس از تحویل گذرنامه، باید زمان رسیدگی بیشتری حدود 14 روز دیگر درنظر گرفته شود.

سفارت خاطرنشان می کند که پس از تحویل گذرنامه به سفارت از سوی این مرکز، اساساً استرداد گذرنامه امکان پذیر نمی باشد.

لطفا مطمئن شوید که قرار ملاقات خودرا سر وقت گرفته اید.

تصمیم برای تایید یا رد ویزا بعهده سفارت میباشد بنابراین تقاضا داریم مدارک خودراسروقت تحویل دهید..

لطفا توجه کنید: ممکن است سفارت در این بین تقاضای مدرکی جاافتاده یا اضافه از طریق ایمیل از شما داشته باشند. بنابراین لطفا ایمیل خودراچک کنید.

پیگیری توسط متقاضی