در خصوص ویزای شنگن ، دریافت مدارک تا برگشت پاسپورت به ویزامتریک ، حدود 3 هفته زمان می برد .

چنانچه در زمان درخواست ویزای شنگن برنامه سفر دیگری دارید ، می توانید با ارائه بلیط قطعی سفر مدارک ویزای خود را تحویل دهید. پس از پایان سفر ، پاسپورت میبایست فوراً به ویزامتریک عودت داده شود .

توجه داشته باشید مدت زمان بررسی پرونده شما پس از دریافت پاسپورت ، همان 14 روز کاری در نظر گرفته می شود .


تصمیم درمورد رد یا قبول ویزا با سفارت میباشد.

توجه: سفارت ممکن است مدارک اضافه تر یا کسری مدارک را با ایمیل درخواست کند.
بنابراین لطفا بعداز ارائه مدارک، ایمیل خود را همیشه چک کنید.

پیگیری توسط متقاضی