Këtu do të gjeni informacione të hollësishme për orarin e punës dhe adresat e zyrave.

Maqedonia e Veriut

Telefoni +38923225055

E-mail [email protected]

Adresa Boris Spirov br. 1-0001/20 Shkup - Qendër, Qendër

Dorëzimi i dokumenteve Monday - Friday: 08:00 - 16:00

Grumbullimi Monday - Friday: 08:00 - 16:00