iDATA

Dokumentet e Nevojshme

Përgatitni dokumentet e kërkuara përpara terminit tuaj.


Rezervoni një termin

Rezervoni terminin tuaj online dhe vizitoni qendrën e aplikimit për Visa VisaMetric në ditën dhe orën e caktuar.


NJOFTIMET

Asnjë lajm

Plotësimi i formularit

Ju lutem që përmes butonit të paraqitur ta plotësoni online formularin e aplikimit dhe nënshkruajeni. Më poshtë mund të gjeni udhëzimet për përdorimin e VIDEX.


Shërbime shtesë

Ju mund të zgjidhni shërbime opsionale për aplikimin tuaj për vizë.


Ndjekja e aplikimit

Ju lutemi shkruani numrin tuaj të pasaportës dhe barkodit.


search
CAPTCHA Resmi

Procesi i aplikimit për vizë kombëtare

(Mbi 90 ditë)

Këtu mund të gjeni informacione për aplikimin për vizë kombëtare.


Qendra e aplikimit për vizë VisaMetric

Këtu mund të gjeni informacione më të hollësishme në lidhje me adresën dhe orarin e punës së qendrës të aplikimit VisaMetric.