Биометриска слика (340 мкд)

Може да ја добиете вашата биометриска слика во филијалата на ВизаМетрик според спецификите одредени од страна на дипломатската мисија