Бројот на вашиот пасош и баркод се на задната страна на вашиот пасош по поднесувањето.CAPTCHA Resmi