Услугата за пополнување за барање (1.230 МКД)

Во филиалата на ВизаМетрик во Скопје ви се нуди услуга за пополнување на вашето барање. Барателите кои би се определиле за оваа услуга може да им се пополнат барањата во канцелариите на ВизаМетрик за 1.230 МКД по барање.

Ако веќе сте пополниле барање и имате прашања во врска со одредени полиња, со задоволство би ви помогнале да ги пополниме за вас.