Центар за Повици

Рабоното време на ВисаМетрик центарот за повици и податоците за да не контактирате ќе се објават наскоро.

Телефон callcenters.Macedonia.Germany.callcenterphone

Работно време (понеделник-петок): callcenters.Macedonia.Germany.workhours