ЛИСТА НА ДОКУМЕНТИ И ПОТРЕБНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИСТА НА ДОКУМЕНТИ

Тука може да ја најдете листата на потребни документи за вашето барање за виза. 

Ви предлагаме да ги проверите документите детално и да го поднесете вашето барање за виза со сите потребни документи на денот на вашиот термин. 

Булетин за информации од Германска Амбасада во Скопје.

 

ИЗВЕСТУВАЊА

Wll be add.

Формулар за барање

Ве молиме пополнете го формуларот онлине и истиот испечатете го.

Онлине Формулар за Барање (Videx)

Откако ќе го испечатете пополнетиот формулар за барање, ве молиме проверете ги сите податоци. Ве молиме не заборавете лично да се потпишете на страниците на формуларот. Ве молиме поднесете го вашето барање со сите потребни документи кога ќе поднесете барање.

Ве молиме забележете дека поднесување на формулари пополнети рачно би го задоцнило процесот на обработување во Визаметрик бидејќи сите податоци треба да се префрлат рачно.

Филиалата на ВизаМетрик во Скопје нуди услуга за пополнување на формуларите. Барателите кои би посакале да ја користат истата може да им се пополни формуларот за само 1.230 МКД во канцелариите на ВизаМетрик за секое барање поединечно. Вработен во Центарот за поднесување барања ќе ги внесе податоците на барателот во електронска форма и испечатеното од истото ќе го спои со другите документи. Ќе бидат впишани тие податоци кои се дадени од страна на барателот.

Услугата за дополнително пополнување се дава доброволно и нема никакво влијание врз одлуката за издавање виза, и истата се нуди бесплатно од страна на Центарот за Поднесување на Барање за Виза. Оваа услуга е изборна и како таква не влијае врз одлуката за вашето барање за виза. Одлуката за вашето барање за виза е направена исклучително од Германската Амбасада (не ВизаМетрик).

Ценовник на Визи и Услуги на Визаметрик

  • Цена на Виза : Цената на виза се определува од страна на амбасадата и се трансферира на нив за да се процесуира вашето барање.
  • Цена на Услуги : Услугите се наплаќаат од страна на Визаметрик за примање на вашето барање за виза. Цената на услугата се одредува од страна на Визаметрик и истата изнесува 2.310 мкд.
  • Забелешка: Плаќањето на такста за виза и за услгите не се гарант за добивање виза. Истите нема да се рефундираат или трансферираат откако вашето барање се предаде на амбасадата, или пак ако барањето се одбие или процедурата се запира од страна на барателот.

Таксата за Виз се плаќа во готово и тоа во евра.

Такса за Виза - Национална Виза 0 - 18 Години 18+ Години
За граѓани на Северна Македонија 2.310 мкд (во мкд) 4.620 мкд (во мкд)
За граѓани од други држави 2.310 мкд (во мкд) 4.620 мкд (во мкд)

Такса за Виза - Национална Виза 0 - 6 Години 6 - 12 Години 12+ Години
За граѓани на Северна Македонија 0 2.160 мкд (во мкд) 2.160 мкд (во мкд)
За граѓани од други држави 0 2.460 мкд (во мкд) 4.920 мкд (во мкд)
* Други 0 2.160 мкд (во мкд) 2.160 мкд (во мкд)

*Други: Citizens of Albania, Azerbaijan Armenia, Kosovo, Georgia, Cape Verde, North , Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraine, Belarus


Такси на Визаметрик
Национална Виза 2.310 мкд (во мкд)
Шенген Виза 1.850 мкд (во мкд)


Дополнителни услуги Такси на Визаметрик
ВИП услуги 4.920 мкд
Prime Time 3.690 мкд
Достава на пасош 1.110 мкд
Биометриска слика 340 мкд
Фотокопирање, и печатење 30 мкд (по страница)
Пополнување на формулари 1.230 мкд
Комплетирање на Документи 930 мкд


Северна Македонија

Борис Спиров бр. 1-001/20 Скопје - Центар, Центар

+38923225055