Времето на обработување од амбасада зависи од повеќе фактори. Не може да ви дадеме одредено време за обработување.

За жал, забрзување на времето за обработување на одредено барање не е возможно.

За повеќе информации од Германска Амбасада во Скопје

Може да го следите статусот на вашето барање внесувајќи го бројот на вашиот пасош и баркод бројот на ВизаМетрик на веб страната на ВизаМетрик.

За повеќе информации во врска со следењето на барања

Ве молиме воздржете се од дополнителни истражувања пред да истече одредениот рок.