Формулар за барање

Ве молиме пополнете го формуларот онлине и истиот испечатете го.

Онлине Формулар за Барање (Videx)

Откако ќе го испечатете пополнетиот формулар за барање, ве молиме проверете ги сите податоци. Ве молиме не заборавете лично да се потпишете на страниците на формуларот. Ве молиме поднесете го вашето барање со сите потребни документи кога ќе поднесете барање.

Ве молиме забележете дека поднесување на формулари пополнети рачно би го задоцнило процесот на обработување во Визаметрик бидејќи сите податоци треба да се префрлат рачно.

Филиалата на ВизаМетрик во Скопје нуди услуга за пополнување на формуларите. Барателите кои би посакале да ја користат истата може да им се пополни формуларот за само 1.230 МКД во канцелариите на ВизаМетрик за секое барање поединечно. Вработен во Центарот за поднесување барања ќе ги внесе податоците на барателот во електронска форма и испечатеното од истото ќе го спои со другите документи. Ќе бидат впишани тие податоци кои се дадени од страна на барателот.

Услугата за дополнително пополнување се дава доброволно и нема никакво влијание врз одлуката за издавање виза, и истата се нуди бесплатно од страна на Центарот за Поднесување на Барање за Виза. Оваа услуга е изборна и како таква не влијае врз одлуката за вашето барање за виза. Одлуката за вашето барање за виза е направена исклучително од Германската Амбасада (не ВизаМетрик).