Услуги за Известување

Откако вашиот пасош предаден при поднесување на барање стигне во канцелариите на ВизаМетрик, вие ќе бидете известени за едно од следните опции.

  • Емаил