Фотокопии и услуги за печатење ( 30 мкд по страница)

Можете да искористите дополнителни услуги како фотокопир, факс и печатење во филијалата на Визаметрик.