Општи информации

Иформации поврзани за Конзулатот, Шенген визите и процесот на поднесување барање за виза.


Пред вашето Поднесување на Барање за Виза

Пред вашето Поднесување на Барање за Виза


Процес на Поднесување Барање за Виза

Процесот на Барање за Виза и што треба да се направи при доставување на истото.


Документи

Документи


Дополнителна Услуга

Дополнителна Услуга


По вашето поднесување на барањето

По вашето поднесување на барањето